Lao động phổ thông / Nhà máy

Tuyển công nhân làm việc tại Třinec Ký hợp đồng Lâu dài