Nhà máy

Công nhân nhà máy taị Most Bán thời gian Cả ngày Ký hợp đồng Lâu dài